Miljöpolicy

Ysta Bilcenter arbetar målinriktat för att påverka miljön så lite som möjligt och alltid sträva efter att:

 • Uppfylla de av myndigheterna fastställda krav
 • Sortera avfall så långt det är möjligt
 • Välja miljöanpassat och återvinningsbart material
 • Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda
 • Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön
 • Sälja produkter och tjänster som håller hög miljömässig standard
 • Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster
 • Sträva efter att använda miljömärkta produkter så långt det är möjligt i vår verksamhet
 • Säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt
 • Minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet
 • Säkerställa hanteringen av kemiska produkter