Kvalitetspolicy

Ysta Bilcenter har fastställt och i verksamheten förankrat följande kvalitetspolicy

kvalitetspolicy

Ysta Bilcenter

Ysta Bilcenter är en unik bilhandlare med seriösa samarbetspartners och hög investeringstakt. Viljan att ständigt förbättras och utvecklas är viktigt för Ysta Bilcenter.

Ysta Bilcenter är certifierat enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 Certifieringen innebär att verksamheten med jämna mellanrum revideras av ett externt ackrediterat certifieringsorgan som säkerställer att kraven i standarderna fylls samt att vi ständigt förbättras inom kvalitetsområdet.

Kvalitet, erfarenhet, kunnande och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort oss framgångsrika. Vi ska vara en pålitlig partner i ett långsiktigt samarbete med kunden.

Vår styrka och konkurrenskraft är att tillfredställa kunden genom att leverera produkter med rätt kvalité, i rätt tid och till rätt pris, för att ge oss och kunden bästa totalekonomin.

Grundpelare för kvalitetsarbetet:

 • Varje leverans ska utgöra en rekommendation för kommande affär
 • Överenskomna leveranstider ska hållas
 • Interna kvalitetsbristkostnader ska åtgärdas
 • Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv
 • Vi ska uppfylla krav som ställs på oss
 • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalitet
 • Alltid sätta kunden i fokus
 • Personalen skall utbildas så att allt arbete utförs på ett korrekt sätt
 • Att företaget följer lagar och bestämmelser
 • Sträva efter så hög andel nöjda kunder i alla marknads undersökningar
 • Att företaget följer branschorganisationens Motorbranschens Riksförbunds MRF riktlinjer och avtal